FANDOM


Dokáže sa plaziť rýchlejšie než guľka, má nadľudskú silu, je nezničitelný, má citlivejšie zmysly, reflexy, výdrž a dokonalú regeneračnú schopnosť. Svojimi rentgenovými očami dokáže prezrieť akýkoľvek materiál okrem olova. Oči mu slúžia aj ako ďalekohľad, teleskop alebo mikroskop. Tiež je schopný očami metať oheň, laserový lúč alebo rôzne variácie tepelného žiarenia. Jeho sluch mu umožňuje počuť, volanie o pomoc aj z poriadne vzdialeného miesta. Lietanie je jeho ďalšou schopnosťou. Rýchlosť, ktorej môže dosiahnuť za letu, je rovnako neobmedzená a blíži se ryýchlosťou svetla. Svojím dychom dokáže čokoľvek zmraziť alebo odfúknuť. Vzhľadom k tomu, že jeho hlavným zdrojom energie je Slnko, nemusí jesť ani piť a prakticky vôbec nestarne. Dĺžka jeho života je obmedzená dĺžkou života Slnka. Jedinou jeho slabosťou je kryptonit, meteorit, ktorý je vlastne rádioaktívnym úlomkom z jeho zničenej rodnej planéty. Jeho zelená forma môže Supermana ej zabiť. Ďalšie druhy kryptonitu, ktoré ho môžu nejako ovplyvniť, sú červený, čierny, modrý, zlatý a strieborný.</p>