FANDOM


Spiaci futbalista je klasická rozprávka pochádzajúca zo zbierok Škretova, ktorá je tiež známa pod alternatívnym názvom O Manuelovi Neuerovi.

Dej Edit

Spoiler warning!
This article contains plot details about an upcoming episode.

Bol raz jeden futbalista, ktorý sa volal Manuel Neuer. Ale raz prišiel Bandita. A podstrčil Neuerovi čudný predmet, ktorý bol otrávený. Keď sa futbalista zobudil, vstal. A keď objavil tajomný predmet, ktorý ešte nevidel, otvorila ho, až zistil, že to je krabica, ktorú otvoril. Futbalista odtiaľ vybral jed a otrávil sa. Spal.

Šablóna:Endspoiler

Odvodené diela Edit