FANDOM


Blaľalický film (skrátene blaľaľák) je filmový žáner vymyslený v Blaľalii. Pre blaľalické filmy sú príznačné predovšetkým dlhé, rozsiahle scény zachytávajúce niekedy aj pre dej nie až také podstatné objekty (napr. ležiaci a hrabajúci sa pes), veľkolepé miešanie všakovakých iných žánrov a zriedkavé strihanie na kamery. Môžete v nich nájsť aj veľa akcie, dobrodružstva, záhady no dosť často aj zoznamovania s novými postavami a prvkami. Tieto filmy sú v početnom množstve o dĺžke dve a pol hodiny (150Minúta), soundtrack sa využíva iba v niektorých pasážach a vždy sa odohráva v Blaľalii.

Šablóna:Shoot